Thời sự 19h00- Khai mạc kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI- Ngay 23/9/2016