Giải bài toán tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp