Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất
Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất