Giáo dục nghề cho nhóm đối tượng yếu thế

Loại: Ebook

Năm: 2014

Trong quá trình phát triển, bất kỳ quốc gia nào cũng đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như nghèo đói, phân hóa xã hội, ... đồng thời trong cộng đồng dân cư luôn tồn tại nhóm người, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, được gọi là “yếu thế”. Chính phủ các nước luôn phải đối mặt với những vấn đề này và đề ra nhiều giải pháp nhằm (i) nâng cao năng lực tự thích ứng của người yếu thế trước hoàn cảnh để vươn lên làm chủ số phận, hòa nhập với cộng đồng và (ii) huy động các nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ các nhóm đối tượng này.

 
 Một trong những giải pháp có tính tích cực là tạo điều kiện cho những người còn khả năng lao động có nhu cầu học nghề đều có cơ hội được học nghề phù hợp với thể trạng và điều kiện của bản thân. Thông qua đào tạo nghề, người yếu thế tự trang bị cho mình không chỉ các kỹ năng “cứng” mà còn cả những kỹ năng “mềm”? Đó là một trong những mong muốn của cuốn sách “Giáo dục nghề cho nhóm đối tượng yếu thế” Cuốn sách này được nhóm nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề và một số cộng tác viên thực hiện do PGS. TS. Mạc Văn Tiến chủ biên; dựa trên các tài liệu nghiên cứu, các tài liệu thực tế thông qua các đề tài, đề án của Viện đã nghiên cứu hoặc của các tác giả, các cơ quan trong và ngoài nước. Các nhóm yếu thế trong xã hội có nhiều loại, nhưng trong cuốn sách này chỉ đề cập đến một số nhóm yếu thế trên thị trong lao động gồm: người khuyết tật, nông dân nghèo, người dân tộc thiểu số và nhóm phụ nữ nghèo. Cuốn sách nêu những vấn đề chung đối với các nhóm yếu thế, những rào cản, những nhu cầu và đặc thù về dạy nghề của từng nhóm yếu thế. Hy vọng, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà hoạch định chính sách, những nhà tổ chức đào tạo, các cá nhân và tổ chức quan tâm đến nhóm yếu thế trong xã hội.
Một số bài viết