Giới thiệu một số tài liệu “Xanh hóa đào tạo nghề”

10/08/2018 8:13:03 SA

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Trong quá trình ấy, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò then chốt, đảm bảo cung cấp cho nền kinh tế lực lượng lao động có kỹ năng tốt. Đồng thời, giáo dục nghề nghiệp còn nâng cao tri thức và năng lực cho thế hệ trẻ và cộng đồng nói chung trong việc đối mặt với các thách thức về xã hội và môi trường sinh thái.

Xanh hóa đào tạo nghề là động lực để thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

06/07/2018 8:09:29 SA

“Xanh hóa đào tạo nghề là chìa khóa cho phát triển bền vững và là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam, hướng tới thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Đây là một tiến trình mới yêu cầu các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có những hành động cụ thể, dựa trên ý kiến thống nhất của các bên liên quan”

Phát động phong trào “ Xanh hóa – Bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM”.

28/06/2018 8:49:39 CH

Chiều ngày 27/6/2018, tại TP.HCM, Trường cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sở LĐ-TB&XH) TPHCM và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phát động phong trào “ Xanh hóa – Bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM”.


Trang 1/1»         «