Cập nhật ngày: 28/12/2016

(TBTCO) - Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội (LĐTBXH) sẽ chính thức quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Nhiều chính sách mới được ban hành, trong đó, chính sách tài chính linh hoạt sẽ giúp cơ sở GDNN có nguồn kinh phí để thực hiện tự chủ toàn diện.

dao tao nghe

Ảnh TL minh họa

Chỉ cho phép thành lập mới trường dạy nghề nếu đảm bảo tự chủ

Ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết, Bộ LĐTBXH đang từng bước giao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở GDNN. Chuyển từ cơ chế cấp kinh phí thường xuyên sang cơ chế đặt hàng và đấu thầu đào tạo theo kết quả đầu ra, không phân biệt trường công lập hay trường tư thục. 

Bộ LĐTBXH sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của từng ngành, nghề và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành khung giá dịch vụ để thực hiện. Đồng thời ban hành danh mục ngành nghề đào tạo, trong đó có danh  mục các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Ông Cao Văn Sâm cũng cho biết, thời gian tới sẽ chỉ cho phép thành lập mới các trường cao đẳng công lập theo quy hoạch và đảm bảo hoạt động tự chủ; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào tất cả các khâu đào tạo.

Các cơ sở GDNN tự chủ xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra. Người học không phải thi tốt nghiệp cuối khóa khi tích lũy đủ tín chỉ. Tổng cục sẽ nghiên cứu và triển khai các mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực GDNN.

Áp dụng cơ chế tài chính linh hoạt

Các đơn vị sự nghiệp GDNN hiện nay đang đứng trước một số khó khăn khi đăng ký và thực hiện tự chủ. Nguyên nhân là do nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng về học nghề còn hạn chế. Nguồn thu học phí thấp, chưa phát huy được lợi thế gắn đào tạo với các dịch vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, nguồn chi từ NSNN còn hạn chế, dàn trải cho nhiều đơn vị sự nghiệp GDNN. Do vậy, để có nguồn tài chính thúc đẩy việc tự chủ, Bộ LĐTBXH đã đưa ra một số đề xuất.

Theo đó, về vốn đầu tư, nếu cơ sở GDNN có các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện, cơ sở được phép huy động vốn theo phương thức trả lãi, với lãi suất vay thỏa thuận, theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang được NSNN bố trí vốn để thực hiện, cơ sở tiếp tục được Nhà nước đầu tư theo kế hoạch. Trường hợp đã sử dụng các nguồn vốn theo quy định nhưng không đáp ứng được tiến độ, cơ sở đó được vay vốn tín dụng của ngân hàng thương mại để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

Cơ sở GDNN được sử dụng ngân sách chi đầu tư phát triển đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong phạm vi thời hạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật để trả nợ gốc vay, được kết cấu vào giá dịch vụ để trả nợ phần lãi vay.

Đối với dự án đầu tư mới, cơ sở GDNN được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất giữa ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Để đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, cơ sở GDNN được ngân sách hỗ trợ một lần kinh phí chi thường xuyên vào năm đầu thực hiện tự chủ, với mức tối đa bằng mức ngân sách cấp chi thường xuyên năm cuối cùng.

Cơ sở GDNN được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo và cấp bù học phí theo quy định. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với giáo dục nghề nghiệp do đơn vị thực hiện hoặc do các tổ chức, cá nhân góp vốn liên doanh, liên kết  được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định hiện hành của Chính phủ./.

Theo Tư Bùi/ www.thoibaotaichinhvietnam.vn