Cập nhật ngày: 23/12/2016

Ngày 20/12/2016, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo Đánh giá 05 năm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) dạy nghề cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp và định hướng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP Giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp tại Thành phố Hải Phòng. Hội thảo được tổ chức với sự chủ trì của PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, sự tham gia của Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo viên và CBQLDN và hơn 100 đại biểu là đại diện các trường đại học sư phạm kỹ thuật, trường đại học có khoa sư phạm kỹ thuật, các trường cao đẳng nghề có khoa sư phạm dạy nghề.

          Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, PGS.TS Cao Văn Sâm đánh giá rất cao những nỗ lực của tất cả các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đã góp phần đáng kể cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề từng bước đáp ứng yêu cầu của toàn hệ thống cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh khẩn trương triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, đòi hỏi việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, trong đó có công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp là cấp thiết. Chính vì vậy, PGS.TS Cao Văn Sâm chỉ đạo Hội thảo tích cực trao đổi, đề xuất các ý tưởng phù hợp, khả thi để Ban Tổ chức nghiên cứu, định hướng phù hợp triển khai xây dựng chương trình, tài liệu mới về bồi dưỡng NVSP giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

          Chương trình Hội thảo gồm 02 phiên trình bày và thảo luận. Phiên thứ nhất dành cho nội dung tổng kết, đánh giá 05 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng NVSP dạy nghề cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Ban tổ chức nhận được rất nhiều ý kiến nêu ra những mặt được cũng như mặt tồn tại, hạn chế khi triển khai chương trình bồi dưỡng NVSP dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp. Phiên thứ hai gồm nhiều bài tham luận và những ý kiến thảo luận nhằm thống nhất định hướng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Mở đầu phiên thứ hai, ông Trần Văn Nịch, Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề đã trình bày bài tham luận Định hướng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP theo năng lực thực hiện cho nhà giáo GDNN dạy trình độ sơ cấp. Rất nhiều các ý kiến của chuyên gia đồng tình với định hướng cũng như góp ý bổ sung và nêu ra những thách thức có thể gặp phải để thống nhất về định hướng xây dựng chương trình, tài liệu như: phân tích nghề, phân tích công việc đối với nghề giáo viên; đào tạo liên thông NVSP các cấp trình độ; kế thừa các chương trình bồi dưỡng NVSP đã có; cấu trúc chương trình bồi dưỡng NVSP theo mô-đun, môn học; tích hợp phù hợp một số nội dung; thời lượng chương trình; phương thức tổ chức đào tạo đảm bảo tính linh hoạt;... Sau một phiên trao đổi, thảo luận sôi nổi, Hội thảo đã thống nhất việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP theo năng lực thực hiện, sử dụng phương pháp phân tích nghề DACUM là phù hợp với tình hình và yêu cầu mới.

Lãnh đạo Vụ Giáo viên và CQBDLN trình bày báo cáo tổng kết và định hướng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP GDNN trình độ sơ cấp

Phát biểu tổng kết hội thảo PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của tất cả các đại biểu, đồng thời nêu ra những thách thức và những công việc cấp bách cần triển khai ngay để sớm hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo GDNN dạy trình độ sơ cấp. Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, triển khai kế hoạch tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu với những yêu cầu cơ bản: sáng tạo và cập nhật, tinh giản nhưng phải hấp dẫn người học, đảm bảo tính liên thông giữa các cấp trình độ, xây dựng chương trình theo mô-đun với việc tích hợp phù hợp các nội dung. Ngoài ra, PGS.TS Cao Văn Sâm yêu cầu Ban Tổ chức, Vụ Giáo viên và CBQLDN lấy ý kiến rộng rãi về nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng trước khi trình ban hành, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các khoa sư phạm, các viện sư phạm và các trường đại học sư phạm kỹ thuật nhằm trao đổi, phát hiện những tồn tại và đưa ra các ý tưởng, sáng kiến để đóng góp, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Hội thảo tổng kết, đánh giá công tác bồi dưỡng NVSP dạy nghề, định hướng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP GDNN

          Để xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo GDNN dạy trình độ sơ cấp, Tổng cục Dạy nghề cũng như các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên còn rất nhiều công việc cần gấp rút triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với sự tham gia nhiệt tình, nỗ lực của các cán bộ, chuyên gia trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp, hứa hẹn đây sẽ là một chương trình bồi dưỡng chất lượng cao và hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn đồng thời cũng là tiền đề cho công tác xây dựng chương trình bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng trong thời gian tới./.

Vụ Giáo viên và CBQLDN