Cập nhật ngày: 01/04/2015

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. Bà Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong 5 năm 2010-2014, toàn tỉnh đã tổ chức mở 413 lớp đào tạo nghề cho 13.751 người lao động, trong đó có 5.826 người được học nghề nông nghiệp và 7.925 người được học nghề phi nông nghiệp. Qua khảo sát thực tế, hiện đã có gần 10.000 người có việc làm sau học nghề (đạt 75,5%), tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như: may dân dụng, may công nghiệp, điện dân dụng, mây tre đan, chăn nuôi,  trồng và khai thác nấm… Tổng nguồn kinh phí được hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 37,4 tỷ đồng. Nhìn chung, quá trình triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho nhiều lao động nông thôn mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, thông qua những hoạt động cụ thể như: áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập; tạo việc làm và thu nhập thêm cho các lao động khác trong gia đình…
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục rà soát, xác định các nghề đào tạo phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động; đổi mới hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng cường huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, người lao động có tay nghề cao để tham gia dạy nghề cho lao động; phấn đấu đào tạo cho 11.207 người nghề nông nghiệp và 20.814 người nghề phi nông nghiệp. Riêng trong năm 2015, tỉnh phấn đấu mở 148 lớp đào tạo nghề cho 5.200 lao động nông thôn (2.345 người được đào tạo nghề nông nghiệp và 2.855 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp).
 
 
Bà Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được qua 05 năm thực hiện Đề án. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả của việc thực hiện Đề án gắn với công tác tư vấn nghề nghiệp và việc làm; tiến hành tuyển sinh, đào tạo nghề theo địa chỉ và nhu cầu thị trường lao động thông qua việc xác định cụ thể nghề cần đào tạo và số lượng lao động tham gia học nghề đối với từng nghề cụ thể; ưu tiên bố trí giáo viên cơ hữu cho các trung tâm dạy nghề theo lộ trình hợp lý nhằm đảm bảo có đủ số lượng giáo viên theo số nghề đã đề ra; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện và Tổ công tác thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 cấp xã bảo đảm thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo công tác dạy nghề trên địa bàn; huy động, lồng ghép các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và ngân sách thực hiện của các chương trình, dự án có hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn… 
 
 
 
 Bà Mai Hoan Niê Kdăm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2014.
 
HB (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)