Cập nhật ngày: 03/09/2014

 

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề đã xây dựng dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về dạy nghề. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư  trước khi trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, theo quy trình soạn thảo của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Dạy nghề đăng tải dự thảo Thông tư lên website để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Tổng cục Dạy nghề trân trọng đề nghị các đơn vị liên quan, tổ chức và các cá nhân cho ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý về dự thảo Thông tư xin gửi về Tổng cục Dạy nghề, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kèm theo bản điện tử tới email: thongkegdvt@gmail.com  để tổng hợp, chỉnh lý, tiếp thu, báo cáo Bộ.

Nội dung Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về dạy nghề.