Cập nhật ngày: 21/03/2012

Thiết bị Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và Quản trị khách sạn


Thông báo mời thầu

 

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 4 36230349
Fax: (84) 4 36230352      
    

Email: projects.management.unit.ODA@gmail.com

- Tên gói thầu: Thiết bị Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và Quản trị khách sạn

- Tên dự án: Tăng cường kỹ năng nghề

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á để chi trả tiền hàng hóa và dịch vụ trước thuế; Vốn đối ứng để chi trả cho các loại thuế, phí và lệ phí của gói thầu.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 07/10/2013 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 25/11/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA, Số 1, Ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng hoặc 100 USD. Trường hợp Nhà thầu yêu cầu gửi Hồ sơ mời thầu qua đường bưu điện thì phải trả thêm phí vận chuyển là 1.000.000 đồng hoặc 50 USD.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA, Số 1, Ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25/11/2013.

- Bảo đảm dự thầu: 60.000 USD (Viết bằng chữ: Sáu mươi nghìn Đô la Mỹ). Nhà thầu có thể lựa chọn một trong các hình thức bảo đảm dự thầu như sau:(i) Bảo lãnh của Ngân hàng; (ii) Tín dụng thư không hủy ngang; hoặc (iii) Séc hoặc séc bảo chi.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 ngày 25/11/2013 tại Số 1, Ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Supply and Delivery of Equipment for Culinary Skills and Hotel Management

Invitation for Bids

 

- The name of Purchaser: ODA-funded Vocational Training Projects Management Unit

Address: No. 1 Alley 17 Ta Quang Buu Street, Floor/Room Level 1, Ha Noi, Viet Nam

Telephone: (84) 4 36230349

Facsimile number: (84) 4 36230352      

Electronic mail address: projects.management.unit.ODA@gmail.com

- The name of package: Supply and Delivery of Equipment for Culinary Skills and Hotel Management

- The name of project: Skills Enhancement Project

- Source: ODA-fund from ADB for payment of goods and services (excluding taxes); Counterpart fund for civil works, project management, taxes and duties.

- Procurement method: International Competitive Bidding

- Period of bidding documents issuing: from 08:00 a.m 7th October 2013 to  before 2:30 p.m 25th November 2013 (during working hours).

- Location for bidding documents issuing: ODA-funded Vocational Training Projects Management Unit; No. 1 Alley 17 Ta Quang Buu Street, Floor/Room Level 1, Ha Noi, Viet Nam

- Purchasing fee of bidding documents: 2,000,000 VND or 100 USD. The documents may be collected in person or may also be sent through courier for an additional fee of VND 1,000,000 or US$50.

- Location for bid submission: ODA-funded Vocational Training Projects Management Unit; No. 1 Alley 17 Ta Quang Buu Street, Floor/Room Level 1, Ha Noi, Viet Nam

- Deadline for bid submission: 2:30 p.m, 25th November 2013

- Bid security: Minimum of 60,000 USD (sixty thousand United States Dollars) in any of the following forms at the Bidder’s option: (i) (a)          bank guarantee; (ii) an irrevocable letter of credit;  or (iii) a cashier’s or certified check.

- Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives, who choose to attend at the ODA-funded Vocational Training Projects Management Unit No. 1 Alley 17 Ta Quang Buu Street, Floor/Room Level 1, Ha Noi, Viet Nam, at 3:00 p.m, 25th November 2013.

The ODA-funded Vocational Training Projects Management Unit invites the Bidders to attend the Bid Opening at the time and address above./.