Cập nhật ngày: 25/03/2024

Với mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã h ội, giúp học sinh sinh viên (HSSV) có những kỹ năng cần thiết. Trường Cao đẳng Kon Tum không ngừng đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp giúp các em có địa điểm thực tập và việc làm sau tốt nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp hợp tác, Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) đã ký kết Biên bản ghi nhớ - thỏa thuận hợp tác với mục tiêu gắn kết đào tạo của nhà trường với tuyển dụng doanh nghiệp, khai thác thế mạnh của nhau, hỗ trợ cùng phát triển. Với nhiều nội dung ký kết, trong đó, hàng năm Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) tiếp nhận HSSV các ngành nghề của Trường thực hành, thực tập kết hợp sản xuất và làm việc ở các nông trường, nông trại trong và ngoài nước, hỗ trợ chi phí thực tập, hỗ trợ phương tiện đi lại, cùng nhiều quyền lợi khác mà HSSV được hưởng khi tham gia thực tập, sản xuất tại đơn vị.


Buổi làm việc, ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico). Ảnh: BTT

Trên cơ sở đó tháng 3/2024, Trường Cao đẳng Kon Tum đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) tổ chức kỳ thực tập cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội, Công nghệ ô tô tại Khu liên hợp KounMom, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.


Sinh viên lớp Công tác xã hội tại Cửa khẩu Biên giới. Ảnh: BTT

Sinh viên của Trường đã được Công ty tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ tận tình. Nhà giáo hướng dẫn giảng dạy của lớp cũng đồng hành, hỗ trợ và động viên các em tham gia kỳ thực tập. Với sinh viên trường Cao đẳng Kon Tum, việc thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ là cơ hội học tập mà còn là bước đệm quan trọng trong hành trình hội nhập và phát triển bản thân.


Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) tiếp đón và hướng dẫn sinh viên trong buổi đầu tiên. Ảnh:BTT


Nhà giáo hướng dẫn và sinh viên tại Khu Liên hợp Kounmom của Công ty. Ảnh: BTT

Vào tháng 6 tới, kỳ thực tập của học sinh khối Kỹ thuật – Công nghệ (Lớp K5T Công nghệ ô tô 2) sẽ tiếp tục được tổ chức tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) - Khu liên hợp Snuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. 

Ban Truyền thông, Trường Cao đẳng Kon Tum