Cập nhật ngày: 28/12/2023

Các sản phẩm Thỏa thuận hợp tác Nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ

giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty TNHH Grab

 

I. Các tài liệu đào tạo kỹ năng

1. Quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn phục vụ hành khách / người dùng (tải tài liệu tại đây)

2. Kỹ năng lái xe an toàn (tải tài liệu tại đây)

3. Kỹ năng xử lý một số tình huống khẩn cấp phát sinh (tải tài liệu tại đây)

4. Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (tải tài liệu tại đây)

5. Kỹ năng hỗ trợ khách/người dùng là khách du lịch Việt Nam và Thế giới (tải tài liệu tại đây)

6. Kỹ năng quản lý tài tài chính cá nhân (tải tài liệu tại đây)
 

II. Các Video đào tạo kỹ năng

1. Quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn phục vụ hành khách/ người dùng (xem tại đây)

2. Kỹ năng lái xe an toàn (xem tại đây)

3. Kỹ năng xử lý một số tình huống khẩn cấp phát sinh (xem tại đây)

4. Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (xem tại đây)

5. Kỹ năng hỗ trợ khách/người dùng là khách du lịch Việt Nam và Thế giới (xem tại đây)

6. Kỹ năng quản lý tài tài chính cá nhân (xem tại đây)