Cập nhật ngày: 17/12/2023

Ngày 15/12/2023, 284 thí sinh (thuộc 46 đơn vị) tiếp tục tham gia thi 25 nghề tại 7 hội đồng trong Kỳ thi kỹ năng nghề Thành phố Hà Nội. Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy và khuyến khích việc dạy và học nghề, qua đó tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao để tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.


Toàn cảnh bài thi module 1 - Nghề lái xe ô tô. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Thí sinh thi module 1 (Tiến, lùi) số 3, số 8, lùi chuồng) - Nghề lái xe ô tô. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Thí sinh dự thi nghề Công nghệ ô tô - module “Cơ khí động cơ” tại Hội đồng thi số 3 - Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN


Thí sinh thi nghề Công nghệ ô tô - module “Hiệu chỉnh động cơ” tại Hội đồng thi số 3 - Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Thí sinh dự thi nghề Công nghệ ô tô - module “Hộp số tự động” tại Hội đồng thi số 3 - Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Thí sinh thi nghề Công nghệ ô tô - module “Hiệu chỉnh động cơ” tại Hội đồng thi số 3 - Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN"


Thí sinh dự thi nghề Công nghệ ô tô - module “Hộp số tự động” tại Hội đồng thi số 3 - Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

vnanet.vn