Cập nhật ngày: 29/08/2023

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao 15 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương quản lý.


Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 là một trong số 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng được chuyển nguyên trạng về Bộ LĐ-TB&XH quản lý (Ảnh: N.T).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 về Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển nguyên trạng 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Đó là:
- Trường Cao đẳng (CĐ) Xây dựng số 1
- Trường CĐ Xây dựng TP.HCM
- Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị
- Trường CĐ Xây dựng Nam Định
- Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1
- Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2
- Trường CĐ Cơ giới Xây dựng
- Trường CĐ nghề Xây dựng
- Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 - Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Đồng thời 5 trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ xây dựng cũng được chuyển về địa phương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý. Đó là:
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng chuyển về Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý
- Trường CĐ nghề Lilama I chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý
- Trường CĐ nghề Sông Đà chuyển về UBND tỉnh Hòa Bình quản lý
- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Theo quyết định này, Bộ Xây dựng tiếp tục quản lý 4 trường đại học là: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Xây dựng miền Trung, Trường ĐH Xây dựng miền Tây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sát nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

dantri.com.vn