Cập nhật ngày: 22/05/2023

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”, Chương trình Aus4Skills cộng tác với CARLUZ Australasia thiết kế và triển khai Khóa đào tạo “Nâng cao vị thế, vai trò của lãnh đạo nữ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và Logistics ở Việt Nam”. Khóa đào tạo lãnh đạo ngắn hạn đã diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023, với sự tham gia của 24 học viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực Người Khuyết tật (DRD), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, tổ chức Vietnam Shipping Gazette, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình (hàng đầu, thứ bảy từ bên phải sang) tại Khóa học

Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao sự tự tin để cán bộ nữ có thể lãnh đạo tốt tổ chức của mình đồng thời giúp tăng cường tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho phụ nữ, người khuyết tật và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Khóa đào tạo cũng mong muốn thiết lập mạng lưới cá nhân và nghề nghiệp để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đến nữ lãnh đạo khi đảm nhận vai trò quản lý trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giao thông vận tải và logistics.

Ngày 20/5/2023, tham dự và phát biểu với Khóa đào tạo TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chia sẻ vấn đề bình đẳng giới, người khuyết tật, hòa nhập xã hội luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm. Việt Nam đã có Luật Bình đẳng giới; Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; theo đó, “đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ”; “tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030”...


Học viên và giảng viên của Khóa học

Sau Khóa học, các học viên sẽ thiết kế và triển khai một dự án ứng dụng về các chủ đề như phát triển nghề nghiệp, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hay những thách thức thường gặp của lãnh đạo, quản lý nữ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Logistics. Học viên sẽ được huấn luyện và cố vấn để triển khai các dự án ứng dụng này trong một tháng sau khóa đào tạo. Qua đó thức đẩy cải thiện kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định của lãnh đạo nữ (kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp, phát biểu trước công chúng và tư duy phản biện)./.

Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp