Cập nhật ngày: 15/05/2023

TPHCM lên kế hoạch thu hút 50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với mục tiêu phát triển nhanh GDNN.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo kế hoạch trên, trong giai đoạn 2023-2030, TPHCM sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề quốc gia, một số nghề tiếp cận trình độ các nước trong khu vực ASEAN, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 89%.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 của thành phố là thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống GDNN; trong đó, học sinh, sinh viên nữ đạt trên 35% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới.


TPHCM đặt mục tiêu thu hút 50% học sinh đi học nghề (Ảnh minh họa: TC Nguyễn Tất Thành).

Ngoài ra, thành phố còn đặt ra yêu cầu phải có ít nhất 60% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; ít nhất 40% lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp.

Đồng thời, thành phố đặt ra chỉ tiêu rất cao cho hệ thống GDNN như: phấn đấu 70% cơ sở GDNN và 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; 100% nhà giáo đạt chuẩn, 100% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại; 100% ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia.

Tầm nhìn đến năm 2045, GDNN TPHCM đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, trở thành địa phương phát triển hàng đầu về GDNN và bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Mục tiêu cụ thể là phát triển nhanh GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh GDNN trên địa bàn thành phố.


 

dantri.com.vn