Cập nhật ngày: 17/04/2023

Trường Cao đẳng nghề An Giang vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Theo đánh giá, Dự thảo Thông tư lần này đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung  một số vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, đó là chứng chỉ kỹ năng nghề đối với một số ngành nghề đặc thù như sư phạm giáo dục thể chất, chính trị, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật hoặc một số nghề mà Bộ chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thì được phép thay thế bằng các chứng chỉ kỹ năng nghề tương đương,.. Việc bổ sung các chứng chỉ này đã giúp các cơ sở GDNN giải quyết nhiều vấn đề bất cập trong đánh giá đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua.


Thầy Nguyễn Thanh Hải, Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng AGVC

Mặt khác, Dự thảo Thông tư mới cũng đã giao quyền tự chủ cho các trường, các CSGDNN quy định việc đánh giá năng lực ngoại ngữ và sử dụng công nghệ thông tin đối với đội ngũ nhà giáo sao cho phù hợp với vị trí việc làm, đặc thù và chương trình của từng ngành, nghề đào tạo.


AGVC luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Tại hội nghị, nhiều giảng viên tỏ ra băn khoăn liên quan đến Tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học. Họ cho rằng các tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học cần được làm rõ và bổ sung: các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và tạp chí chuyên ngành; cần phân biệt mức độ của đề tài cấp cơ sở (trường), cấp tỉnh, cấp bộ để có thời gian bảo lưu phù hợp. Chẳng hạn, các đề tài cấp cơ sở chỉ được xem xét trong năm, đề tài cấp tỉnh bảo lưu trong 3 năm, đề tài cấp bộ trong 4 năm và đề tài cấp nhà nước trong 5 năm. Bên cạnh đó để khuyến khích giảng viên  nghiên cứu khoa học các bài báo nghiên cứu cũng cần được quy đổi tương tự, đặc biệt là các bài báo quốc tế trong danh mục ISI/SCOPU thì có thể bảo lưu tương tự đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.


Lễ Công bố trường Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở GDNN

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là cần thiết để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường uy tín và danh tiếng của các trường đào tạo nghề. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng và xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trong việc nâng cao chuyên môn, năng lực nghề nghiệp của mình từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường./.

agvc.edu.vn