Cập nhật ngày: 17/03/2023

Ngày 16/3, Trường Cao đẳng Long An và Công ty TNHH MTV Yumoto Việt Nam ký kết biên bản hợp tác về liên kết đào tạo nghề.

Theo đó, hai bên thống nhất tổ chức thực hiện các nội dung gồm: Phối hợp đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí, cắt gọt kim loại đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty; tổ chức cho học sinh, sinh viên thực hành, thực tập thực tế tại công ty; tổ chức cho cán bộ giảng viên nhà trường tham quan, thực tập tại công ty; Phối hợp xây dựng, điều chỉnh, biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo của nhà trường sát tình hình thực tế tại công ty; Cử cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của công ty tham gia khoá tập huấn cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp; Tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng học sinh sinh viên sau tốt nghiệp; Hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên.

Thông qua buổi ký kết nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, phát triển giữa nhà trường và công ty trong việc phối hợp đào tạo, tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập thực tế tại công ty, tuyển dụng học sinh sinh viên sau tốt nghiệp. Phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững. Dịp này, Cty TNHH MTV Yumoto Việt Nam còn tham quan, khảo sát xưởng cơ khí và cắt gọt kim loại tại trường.

Trường Cao đẳng Long An