Cập nhật ngày: 22/07/2022

Kinh tế phục hồi sau đại dịch, nhiều lĩnh vực chứng kiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn, sẵn sàng tăng quỹ lương, thưởng để giữ chân, thu hút lao động.

 

Bài: Việt Đức - Thiết kế: Tuấn Huy - dantri.com.vn