Cập nhật ngày: 29/04/2022

 

Ngày 28/4, tại Trường Cao đẳng Lào Cai, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giáo đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự Hội nghị có đại biểu sở lao động - Thương binh và xã hội, các cơ sở đào tạo nghề 8 tỉnh Tây Bắc.

 

Giáo dục nghề nghiệp với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nhân lực có kỹ năng cho lực lượng lao động Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030 đã đề ra định hướng và nhiệm vụ cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp là mở rộng quy mô để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trong tổng lực lượng lao động.

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề ảnh 1

Quang cảnh tại hội nghị

Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao về nhân lực có kỹ năng phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới thì giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Việt Nam hiện có 98 triệu dân, 55 triệu lao động nhưng chỉ có 64,5% qua đào tạo; trong đó 24,5% có bằng cấp chứng chỉ; tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp chỉ đạt khoảng 2,2 triệu người/năm, còn quá thấp so với nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề đặc biệt là kỹ năng nghề cao cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề ảnh 2

Ông: Trương Anh Dũng

Tổng cục trưởng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại hội nghị