Cập nhật ngày: 28/04/2022

 Sáng 28 tháng 4, tại trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 67/ QĐ- LĐTBXH về việc sáp nhập trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh vào trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của trường CĐ Giao thông và trường CĐ Việt- Hàn Quảng Ninh, với nhiều đóng góp trong công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội cho tỉnh Quảng Ninh.

Trường CĐ Giao thông Quảng Ninh đã có 56 năm hoạt động và phát triển, đào tạo nhiều công nhân kỹ thuật cầu, đường, phà Quảng Ninh, đáp ứng được nhân lực đảm bảo giao thông trong 56 năm qua. Từ một trường nghề đã nâng cấp lên thành trường CĐ, đào tạo nhiều ngành nghề và cấp trình độ. Tính riêng giai đoạn 2016- 2021, nhà trường tuyển sinh đào tạo 56.545 học viên (chiếm 26,58% toàn tỉnh) và thực hiện tự chủ chi thường xuyên 100% vào năm 2020.

Đối với trường CĐ Việt – Hàn Quảng Ninh được thành lập từ năm 2012, đào tạo 11 nghề với quy mô tuyển sinh 620 học viên/năm. Đây là một trong 05 trường trong toàn quốc được thụ hưởng nguồn vốn vay ODA giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Sau 10 năm hoạt động, Nhà trường đã ổn định, từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo nghề với quy mô tuyển sinh, chất lượng đào tạo ngày càng được mở rộng và khẳng định.

Giai đoạn 2016- 2021, nhà trường đã đào tạo hơn 3.400 học viên ở các ngành, nghề, cấp trình độ.  Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh gắn với tuyển dụng, giải quyết tốt việc làm cho người học. Định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2020, trường trở thành trường CĐ chất lượng cao.

Với những nỗ lực đó, cả 2 trường đều được nhiều danh hiệu thi đua, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ… Kết quả đào tạo của cả 2 cơ sở GDNN này trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có vai trò quan trọng, cung ứng nguồn nhân lực dồi dào cho địa phương.

Vì vậy đã thu hút nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm theo hướng tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Việc hợp nhất trên sẽ phát huy lợi thế thế về vị trí, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiện có của hai trường. Bộ máy tổ chức sẽ đầy đủ và tinh gọn, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, tăng quy mô tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước trở thành một trong những cơ sở GDNN cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hiện đại, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Từ nay tới năm 2025, nhà trường phấn đấu trở thành trường CĐ chất lượng cao, đào tạo đa ngành, ba cấp trình độ, với các ngành nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, mở một số mã ngành mới theo định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Như vậy, đến nay  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 06 trường Cao đẳng, 02 trường Đại học, 01 trường trung cấp và 13 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- GDTX có tham gia hoạt động GDNN.

Sau khi sáp nhập, các sinh viên của Trường Cao đẳng Việt – Hàn sẽ được tiếp tục hưởng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 35 ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Các nhiệm vụ trọng tâm sau khi sáp nhập

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã chỉ đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự, đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với vị trí việc làm, chức danh chuyên môn; chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động; đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhà xưởng, thực hành; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 35 ngày 28/7/2021 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh; Gắn kết chặt chẽ và phối hợp cùng các doanh nghiệp trong đào tạo, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp trong GDNN; Nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để bổ sung Đề án “ Phát triển trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo.

Tại buổi Lễ, Ông Vũ Đức Minh – Hiệu trưởng trường CĐ Việt – Hàn Quảng Ninh bày tỏ lời cảm ơn, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Trường CĐ Việt- Hàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đưa trường phát triển lên tầm cao mới, nhằm khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường trong hệ thống GDNN của cả nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo nghenghiepcuocsong.vn/