Cập nhật ngày: 31/03/2022

 Tăng cường công tác tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; nâng cao giá trị xã hội của công tác đào tạo nghề cho thanh niên gắn với dự báo nhu cầu thị trường lao động. Đó là một trong những nhóm giải pháp được đặt ra tại Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” được tổ chức sáng 30/3, tại nhà Quốc hội.

Mời các bạn theo dõi tại đây

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Diễn đàn là hoạt động tiếp nối những nỗ lực và ưu tiên của Quốc hội, Chính phủ trong chủ trương duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp và người dân nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng.Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam: Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề, cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ các cơ sở thực tiễn trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách cho thanh niên ngày càng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay.”Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: tác động của đại dịch Covid - 19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác đào tạo nghề và tương lai việc làm cho thanh niên; thông tin chính sách và kinh nghiệm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; xác định các hệ giá trị và hành trang để thanh niên tự tin, thích nghi, thích ứng trong nghề nghiệp, việc làm; những khuyến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xây dựng các chính sách phù hợp để hỗ trợ thanh niên trong đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.Ông LÊ TẤN DŨNG, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Đây là điều chúng tôi trăn trở. Sắp tới sẽ có 3 trung tâm quốc gia và 6 trung tâm vùng về đào tạo và thực hành sẽ góp phần thực hiện các nội dung này và gắn với thị trường lao động. Đào tạo những gì thị trường cần. Tập trung cho nghiên cứu khoa học, tiệm cận trình độ thế giới”Diễn đàn cũng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến của đại diện các nhóm thanh niên cả nước trao đổi về những vấn đề được thế hệ trẻ quan tâm như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số; chuẩn hóa lực lượng lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong đào tạo nghề cho thanh niên.Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về đổi mới, tăng cường công tác đào tạo nghề trong tình hình mới. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các luật có liên quan như Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Việc làm, Luật Thanh niên…; bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật, chính sách tạo thuận lợi cho việc đào tạo nghề.Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề quan tâm việc bên cạnh tổ chức quản lý dạy nghề do Nhà nước đảm nhận, cần xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để khuyến khích khối ngoài nhà nước tham gia đào tạo nghề, việc tổ chức đào tạo nghề tại doanh nghiệp.” Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần thực hiện đột phá chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện : Phan Hằng Cao Hoàng