Cập nhật ngày: 21/03/2022

 Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp ngành Logistics với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” do Chính phủ Úc tài trợ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt ngày 19/11/2021 và Thỏa thuận thực hiện dự án giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc được ký kết vào ngày 31/12/2021 với mục tiêu tổng quát là hỗ trợ hoàn thiện chính sách đào tạo nghề nghiệp theo mô hình do doanh nghiệp dẫn dắt để trang bị cho người học những năng lực làm việc cần thiết trong lĩnh vực Logistics và các lĩnh vực liên quan; đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần xã hội tham gia đào tạo giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao, bền vững và có thể nhân rộng.

Trong khuôn khổ Dự án, ngày 17/3/2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Chương trình Aus4skills đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Dự án. Tham dự cuộc họp, về phía Tổng cục GDNN có Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình, Lãnh đạo và cán bộ các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục GDNN: Vụ Đào tạo chính quy, Cục Kiểm định chất lượng GDNN, Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Nhà giáo và Văn phòng. Về phía Đại sứ quán Úc có bà Cherie Russell - Tham tán Phát triển, bà Jen Bahen - Tham tán Giáo dục, bà Julie Hart - Bí thư thứ nhất và các cán bộ có liên quan. Về phía Chương trình Aus4skills có bà Kaye Eldridge - Giám đốc Chương trình và các cán bộ của Chương trình.

Cuộc họp đã trao đổi nhiều nội dung trong đó nổi bật với việc thảo luận về vai trò, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ kỹ thuật điều phối của Dự án, bổ sung các thành viên của Ban Chỉ đạo tại các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng trao đổi, thống nhất các nội dung chính trong bản kế hoạch hoạt động của Dự án năm 2022 và giao Tổ kỹ thuật điều phối của Dự án tiếp tục phối hợp với Chương trình Aus4skills trao đổi, xây dựng chi tiết các hoạt động dự kiến triển khai kế hoạch và trình Ban Chỉ đạo phê duyệt. Ban Chỉ đạo cũng đã thống nhất về phương thức hoạt động, thời gian các cuộc họp và công tác báo cáo khi có yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình và bà Cherie Russell khẳng định vai trò quan trọng của Dự án trong việc triển khai các hoạt động mà Việt Nam đang ưu tiên thực hiện trong giai đoạn tới như: thí điểm thành lập Hội đồng Kỹ năng ngành, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN, các hoạt động đảm bảo chất lượng GDNN, khuyến khích phát triển và đào tạo kỹ năng cho nhóm yếu thế. Việc triển khai thành công Dự án trong lĩnh vực Logistics sẽ có tính chất lan tỏa sang các ngành/nghề khác để từ đó hỗ trợ phát triển hệ thống GDNN của Việt Nam.

Văn phòng Tổng cục GDNN