Cập nhật ngày: 15/03/2022

 Thực hiện kế hoạch làm việc định kỳ trong khuôn khổ chương trình đào tạo các nghề tiêu chuẩn Đức, từ ngày 07/3 đến ngày 18/3/2022, các chuyên gia của Tập đoàn đào tạo Avestos – CHLB Đức đã đến làm việc tại trường.

Các nội dung làm việc trong đợt này bao gồm: kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ công tác đào tạo; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phần 1; hướng dẫn giảng viên và cán bộ quản lý lớp về chuyên môn và các nhiệm vụ đào tạo theo tiêu chuẩn CHLB Đức của giai đoạn tiếp theo; làm việc với Ban Giám hiệu và các đầu mối để cập nhật, điều chỉnh, cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.
Các chuyên gia đã có các buổi làm việc cụ thể với lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô trực tiếp giảng dạy và sinh viên hai 2 lớp quốc tế nghề Quản trị khách sạn và Kỹ thuật chế biến món ăn.

Chuyên gia Heike Dostmann hướng dẫn cho sinh viên lớp Quản trị khách sạn Quốc tế Đức
về kỳ thi tốt nghiệp phần 1.

Chuyên gia Heike Dostmann dự giờ giảng viên Vương Thị Hằng môn Quản trị nhân sự.

Sinh viên lớp Kỹ thuật Chế biến món ăn C12 Quốc tế Đức thực hành dưới sự giám sát và đánh giá của chuyên gia Renate Spengler

Chuyên gia Renate Spengler hướng dẫn sinh viên lớp Kỹ thuật chế biến món ăn 12 Quốc tế Đức
về kỳ thi tốt nghiệp phần 1

Sinh viên lớp Kỹ thuật Chế biến món ăn C12 Quốc tế Đức làm bài thi thử môn Lý thuyết.