Cập nhật ngày: 06/01/2022

 

Sáng ngày 06/01/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có buổi làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao đổi khả năng đưa tiêu chuẩn hoá và năng suất chất lượng vào trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đồng chí Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tham dự có lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng khái quát một số nét chính về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phân tầng chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động và hội nhập quốc tế; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ; chất lượng đào tạo về cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; chính sách xã hội hóa khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh; phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn với kiểm soát chất lượng…Năm 2021, chiến lược và nhiều chương trình, đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở để phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Việc trao đổi, phối hợp giữa hai cơ quan không chỉ giúp gia tăng giá trị cho nhau mà sẽ là cơ sở hoàn thiện hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho hoạt động xây dựng, ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động quản lý chất lượng, đo lường, đánh giá thống trong giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; đồng thời là công cụ đắc lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian quan, việc hợp tác, phối hợp giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai trên một số mặt công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo kiến thức về nâng cao năng suất cho nhà giáo và học sinh sinh viên tại một số trường cao đẳng nghề; hợp tác chứng nhận chứng chỉ quốc tế cho một số ngành nghề…mà chưa có khung hợp tác tổng thể, toàn diện. Trên cơ sở thảo luận bước đầu giữa hai bên, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng kết luận, để công tác phối hợp hiệu quả, chất lượng, thời gian tới hợp tác tập trung vào 5 nội dung chính. Một là, hoàn thiện thể chế, ưu tiên tiêu chuẩn về cơ sở vật chất cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hai là, phối hợp hoàn thiện quy chuẩn, theo đó rà soát chuẩn hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN và tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. Ba là, đảm bảo chất lượng, tạo sự thống nhất và đồng bộ hoạt động quản lý chất lượng, xây dựng được thương hiệu của ngành. Bốn là, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, học sinh sinh viên về năng suất chất lượng. Năm là, đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm chuyên môn. Sáu là, tăng cường truyền thông để xã hội biết, lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng lao động và năng suất chất lượng./.

VP TCGDNN