Cập nhật ngày: 03/01/2022

Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp mà Bạc Liêu mong muốn là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Ngày 2/1, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, HĐND tỉnh này đã thông qua chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, trong 4 năm, chỉ tiêu của tỉnh là tuyển sinh, đào tạo cho 54.000 người (trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 6.000 người, còn lại là trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng); phấn đấu trên 82% người lao động qua đào tạo nghề nghiệp có việc làm; cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 28,6%).

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chương trình này là hơn 230 tỷ đồng (trong đó Trung ương 208 tỷ đồng, địa phương 22 tỷ đồng) từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chi hơn 230 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp đào tạo 54.000 người - 1

Một lớp đào tạo ngành công tác xã hội phối hợp giữa Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu với Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu (Ảnh minh họa: HT).

Để đạt các mục tiêu, giải pháp mà tỉnh Bạc Liêu đưa ra là thực hiện các chính sách như khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; hỗ trợ chi phí học tập cho người lao động bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó là xây dựng chương trình, giáo trình ngành, nghề, đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng chất lượng đầu ra, phù hợp nhu cầu thực tế và theo yêu cầu, vị trí việc làm của đơn vị sử dụng lao động, phục vụ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động.

Tỉnh cũng tổ chức tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề theo nhu cầu xã hội và giải quyết việc làm sau đào tạo; nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ đào tạo của các cơ sở công lập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, mục tiêu mà tỉnh mong muốn phát triển giáo dục nghề nghiệp là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Và hơn hết là tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành chương trình có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, làm chủ quy trình sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. 

Huỳnh Hải