Cập nhật ngày: 22/11/2021

 Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đã nhận được sự quan tâm, động viên và những lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp... Đó là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu đó và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự đồng hành các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thời gian tới để phát triển mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước.