Cập nhật ngày: 08/10/2021

 Ngày 07/10/2021, tại Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh tổ chức tọa đàm nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (04/10); triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt- Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh tọa đàm

Đồng chí Vũ Quang Trực - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lưu Văn Minh- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt- Hàn Quảng Ninh chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đại diện Ban Quản lý khu kinh tế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quang Trực- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khai mạc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân lực có kỹ năng nghề được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam cũng như ở tỉnh Quảng Ninh nguồn nhân lực chất lượng cao đang thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng và bất cập về cơ cấu. Công tác đào tạo nhân lực nói chung, đào tạo nghề nói riêng những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Muốn ứng dụng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bắt đầu ngay từ khâu đào tạo nghề.

Đồng chí Lưu Văn Minh-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt- Hàn Quảng Ninh hưởng ứng hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh

 

Tại buổi tọa đàm các đại biểu tập trung thảo luận về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”; quá trình triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh tại các địa phương và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phát biểu tại tọa đàm

Các đại biểu phân tích, đánh giá những tác động của đại dịch COVID-19 đối với lao động, việc làm và thị trường lao động tại Quảng Ninh trong ngắn hạn, dài hạn cũng như trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự dịch chuyển đầu tư, công nghệ, lao động có kỹ năng trong quá trình hội nhập quốc tế. Chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động, đặc biệt là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại tọa đàm

 Qua những ý kiến chia sẻ tại buổi tọa đàm, các đơn vị doanh nghiệp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực nhằm khôi phục và phát triển thị trường lao động; đặc biệt là tạo việc làm cho người lao động, xây dựng kỹ năng lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

 Đại diện Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác tuyển sinh, đào tạo

 

 

 

Ngoài ra, tại buổi tọa đàm, đại diện Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác tuyển sinh, đào tạo.

Hải Phương – Sở LĐTBXH Quảng Ninh