Cập nhật ngày: 10/09/2021

 Sáng 8/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về đánh giá kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH báo cáo hoạt động công tác 8 tháng đầu năm 2021

Trong 8 tháng đầu năm, Sở LĐTBXH đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Cụ thể, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là hơn 12.000 lượt người, đạt 67,32% so với kế hoạch; đào tạo nghề cho hơn 3.600 người, đạt 90,97% kế hoạch.

Đơn vị đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công. Sở thường xuyên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội. Công tác trợ giúp đột xuất, chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi luôn được quan tâm.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Trong đó, kết quả giải quyết việc làm đạt thấp do các doanh nghiệp tạm ngừng, đóng cửa bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tình trạng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc, lao động di chuyển từ nông nghiệp xuống làm việc tại các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ tăng cao. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn triển khai chậm…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở LĐTBXH "kích hoạt" lại công tác đào tạo nghề

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Sở LĐTBXH cần sớm chủ động làm việc với Sở Tài chính để quyết liệt triển khai thực hiện nhanh Nghị quyết 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Sở LĐTBXH cần “kích hoạt” mạnh hơn công tác đào tạo nghề cho người lao động. UBND tỉnh sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho vấn đề giáo dục, đào tạo nghề.

Việc kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp cần được Sở LĐTBXH đẩy mạnh hơn. Trong đó, cần tổng hợp số lao động trên địa bàn và nắm bắt nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp, để có giải pháp cân đối thị trường lao động tại địa phương.

Tin, ảnh: Lê Dung