Cập nhật ngày: 07/09/2021

 Chủ đề: Hiện thực hóa cơ hội và quan hệ đối tác trong thế giới kỹ thuật số

Hội nghị chuyên đề về Giáo dục Úc là một trong những sự kiện tiêu biểu của AusCham Việt Nam do Ủy ban Giáo dục AusCham tổ chức hàng năm. Vào năm 2021, AusCham sẽ tổ chức Hội nghị với chủ đề: Hiện thực hóa cơ hội & mối quan hệ hợp tác trong một thế giới kỹ thuật số; với đội ngũ diễn giả và chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, những người sẽ đặt ra một số câu hỏi xung quanh cách chúng ta phát triển ngành giáo dục lên một mức độ tương tác mới trên toàn cầu bằng cách sử dụng công nghệ và cách chúng ta có thể tham gia và cùng nhau thành công.

Do những hạn chế của đại dịch COVID - 19 khiến việc gặp mặt trực tiếp trở nên khó khan, vì vậy Hội nghị chuyên đề về giáo dục AusCham sẽ được tổ chức thông qua phần mềm trực tuyến ZOOM. Xin lưu ý rằng, sự kiện trực tuyến hoàn toàn miễn phí, vì vậy hãy đảm bảo đăng ký sớm và chia sẻ liên kết trong mạng lưới các nhà giáo dục.

Hội nghị chuyên đề về giáo dục năm 2021 là cơ hội để thúc đẩy nền giáo dục của Úc tại Việt Nam và khu vực vào năm 2021/22 trong thời điểm khó khăn này. Lĩnh vực giáo dục bao gồm các lĩnh vực trung học, đào tạo nghề, đại học và hỗ trợ, và hội nghị chuyên đề này tập hợp tất cả các lĩnh vực này lại với nhau để đạt được mục đích cung cấp và cung cấp các thông tin cập nhật liên quan và chuyên đề về các cơ hội giáo dục và quan hệ đối tác của Úc với Việt Nam trong thế giới kỹ thuật số. Ủy ban Giáo dục AusCham trân trọng kính mời tham gia Hội nghị chuyên đề về Giáo dục, được cung cấp thông tin và tạo ra sự thay đổi trong thế giới kỹ thuật số.

Thời gian: Ngày 09/9/2021 từ 9:30 - 11:30, 12:30 - 14:30

Để đăng ký và biết thông tin về Chương trình, vui lòng truy cập đường link: https://auschamvn.org/wp-content/uploads/2021/08/Auscham_Edu_Brochure.pdf

 

 

 

 

Văn phòng Tổng cục GDNN