Cập nhật ngày: 20/03/2021

 Ngày 19-20/3/2021, ti Vĩnh Phúc, Tng cc Giáo dc nghề nghip (GDNN) phi hp vi Tổ chc hp tác quc tế Đức (GIZ) tổ chc Hi nghị “Nâng cao năng lc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quy hoạch cấp vụ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp”. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của cán bộ được quy hoạch cấp Vụ của Tổng cục và lãnh đạo của 63 tỉnh thành phố, một số cơ sở GDNN tham dự thông qua hình thức trực tuyến.

  

TS Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo định hướng và khai mạc hội nghị, TS Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN đã nêu những thuận lợi và khó khăn của giáo dục nghiệp trong trong bối cảnh mới trong đó nổi bật là những khó khăn như vấn đề Kỹ năng nghề của lao động Việt Nam còn yếu so với tiêu chuẩn nghề của khu vực và thế giới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo GDNN của nước ta còn thấp, đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống GDNN phải tăng nhanh quy mô đào tạo trong thời gian ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới như:  Đào tạo chất lượng cao (giá trị gia tăng), đồng thời phát triển bao trùm (an sinh xã hội bền vững) bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cho mọi đối tượng; Triển khai Khung trình độ quốc gia VQF với cấu trúc quản trị bảo đảm chất lượng và liên thông trình độ trong cả hai hệ thống giáo dục và việc làm, giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục phổ thông (chương trình mới) và giáo dục đại học, tham chiếu và công nhận lẫn nhau với các trình độ quốc gia và khu vực khác; Chuyển đổi số: xây dựng và phát triển hạ tầng chuyển đổi số, nguồn dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và các lĩnh vực ngành nghề, phát triển khoa học dữ liệu; Hình thành một hệ thống đào tạo nghề nghiệp “kép” của Việt Nam, cho Việt Nam phù hợp với bối cảnh và điều kiện đất nước trong giai đoạn mới.

 

 

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tổng cục trưởng tin tưởng rằng với các chuyên đề được trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu, đặc biệt là các cán bộ của Tổng cục là những người trực tiếp dự thảo, chắp bút cho lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo Tổng cục sẽ nâng cao lực cho cán bộ trong các kỹ năng xử lý công việc, tham mưu giải quyết các vấn đề của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

 TS Juergen Hartwig – Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước của Đức về GDNN đặc biệt thông qua mô hình Hội đồng tư vấn các cấp

         

            Phát biểu tại Hội nghị, TS Juergen Hartwig – Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã trao đổi về mô hình quản lý nhà nước và vai trò của nền kinh tế đối với hệ thống GDNN Kép của Đức trong đó nổi bật là Sự phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý GDNN trong hệ thống GDNN kép và Khuyến nghị cho sự phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý GDNN ở Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

      Trong thời gian 2 ngày, 1920/3/2021 các báo cáo viên là các chuyên gia của GIZ, Đại sứ quán Úc, Unesco, ILO… và chuyên gia đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ trình bày và thảo luận về các nội dung, mô hình, tình hình GDNN trên thế giới và trong nước về các vấn đề thực tiễn, và yêu cầu của GDNN trong thời gian tới. Đó là:  Quản lý nhà nước về GDNN của Úc và khuyến nghị cho Việt Nam do bà Jen Bahen, tham tán giáo dục và nghiên cứu đại sứ quán ÚC trình bày; Khung năng lực của cán bộ quản lý về giáo dục nghề nghiệp và khuyến nghị cho Việt Nam do Ông Stefano Merante - Chuyên gia của Trung tâm đào tạo quốc tế (ITC) của ILO tại Turin, Ý trình bày trực tuyến từ Turin, Ý;  Phát triển chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đầu ra và một số vấn đề về quản lý, tổ chức đào tạo do TS. Vũ Xuân Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN trình bày; Quản trị nhà trường theo hướng hiện đại do PGS.TS. Mạc Văn Tiến – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học GDNN phát biểu; Hệ thống pháp luật về GDNN – Một số lưu ý về kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Ths. Phí Mạnh Thắng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Thanh tra, Tổng cục GDNN trình bày; Tổng quan về Khung trình độ quốc gia Việt Nam do Tiến sỹ Nguyễn Quang Việt – Viện trưởng Viện khoa học GDNN trình bày;  Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt,  do TS. Phan Chính Thức - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN trình bày; Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp do TS. Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ Vinasa trình bày.

Qua mỗi bài trình bày, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận sâu về các vấn đề liên quan tới GDNN của Việt Nam với GDNN của các nước, tìm ra những nội dung phù hợp để vận dụng vào GDNN Việt Nam, các vấn đề cần lưu ý về quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp…

 

 VPTCGDNN