Cập nhật ngày: 18/03/2021

 Chủ đề: Digital Competence and the Future of Work – Pathways for TVET Institutions.

Thời gian: 15:00-16:30 ngày 18/3/2021 (9:00am – 10:30am CET)

Hội thảo trên web đang được tổ chức như một phần của dự án ứng phó COVID-19 của UNEVOC - Tăng cường khả năng đáp ứng, sự nhanh nhẹn và khả năng phục hồi của các cơ sở GDNN sau COVID-19. 

 Đăng ký tham gia tại đây 

 

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Pháp.