Cập nhật ngày: 01/02/2021

     Ngày 23/01/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020, Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các Phó Tổng cục trưởng: Đỗ Năng Khánh, Nguyễn Thị Việt Hương, Phạm Vũ Quốc Bình và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh cho biết, kết quả tuyển sinh năm 2020 của các địa phương, cả nước tuyển được 2.280 nghìn người, đạt 100,9% kế hoạch năm, trong đó: Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 580 nghìn người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các hình thức đào tạo nghề nghiệp khác 1.700 nghìn người (đạt 101,2% kế hoạch năm).  Giai đoạn 2016-2020 tuyển sinh đạt 11.077 ngàn người (đạt 103% kế hoạch, tăng hơn 21% so với kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015), vượt kế hoạch được giao của giai đoạn 2016-2020, trong đó: Trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 2.472 ngàn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác đạt 8.605 ngàn người. Tốt nghiệp GDNN đạt 10.212 ngàn người (đạt 108% kế hoạch). Trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 1.993 ngàn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác đạt 8.219 ngàn người.

 

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về mạng lưới các cơ sở GDNN: Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 1.907 cơ sở GDNN, trong đó 400 trường cao đẳng (308 trường công lập), 463 trường trung cấp (230 trường công lập), 1044 trung tâm GDNN (689 trung tâm công lập). Tổng số cơ sở GDNN công lập là 1.227 cơ sở (538 trường cao đẳng, trung cấp công lập). So với năm 2017, số cơ sở GDNN công lập giảm khoảng 6% (1.227/1.306 cơ sở), đạt chỉ tiêu được giao của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Tổng cục năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận, nghe các ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hoạt động của lãnh đạo Tổng cục, của cơ quan trong năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp, cách làm mới để cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Tổng cục GDNN. Hội nghị cũng đã bầu đoàn đại biểu của cơ quan Tổng cục dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Bộ.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng và Chủ tịch công đoàn Tổng cục Trần Quốc Huy đã ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về GDNN theo hướng đảm bảođầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và huy động sử dụng được các nguồn lực, tập trung vào việc xây dựng, trình ban hành những văn bản mới theo nhiệm vụ được giao năm 2021 và rà soát để sửa đổi, bổ sung những điểm không còn phù hợp tại các văn bản đã được ban hành để hoàn thiện đổi mới cơ chế, chính sách phát triển GDNN nhằm nâng cao kỷ cương, hiệu quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật lĩnh vực GDNN. Phấn đấu tuyển sinh đào tạo cho 2,371 triệu người, trong đó: cao đẳng: 260 nghìn người, trung cấp: 343 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác: 1.768 nghìn người; nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo chất lượng cao theo các chương trình đã chuyển giao từ Úc và CHLB Đức... 

 

  

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng và Chủ tịch công đoàn Trần Quốc Huy ký giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã ghi nhận những cố gắng, biểu dương những thành tích mà tập thể tổng cục đã làm được trong thời gian vừa qua. Tổng cục trưởng cũng nêu ra những vấn đề, nội dung cần phải cải thiện như cải cách hành chính, ứng dụng CNTT cũng như vấn đề về chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề, nội dung. Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh lần đầu tiên nội dung giáo dục nghề nghiệp được đánh giá trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là GDNN có nhiều chuyển biến. Đó là sự ghi nhận và nỗ lực của toàn ngành GDNN trong những năm qua. Điều đó lam cho chúng ta cần nỗ lực hơn, cố gắng hơn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh các nội dung cần chú trọng triển khai trong thời gian tới như về cơ chế chính sách, thể chế - đây là nội dung đã làm tốt trong thời gian vừa qua và các năm tiếp theo cần tập trung cao độ, ưu tiên hàng đầu; mô hình tổng cục như thế nào cho hiệu quả; vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản trị, quản lý, điều hành cơ quan tổng cục; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức của Tổng cục... Tất cả để hướng đến mục tiêu đưa GDNN phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

VPTCGDNN