Cập nhật ngày: 04/12/2020

 Trong hai ngày 03-04/12/2020, tại Vĩnh Long, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về danh mục thiết bị lần 1 và Hội nghị khởi động Dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị khởi động Dự án có Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tham dự của đại diện cơ quan chủ quản Dự án thành phần, Nhà tài trợ ADB, Ban Quản lý các Dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA, 16 trường tham gia Dự án và một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo cho 16 trường, bao gồm 14 trường cao đẳng chất lượng cao và 02 trường đại học sư phạm kỹ thuật thông qua đầu tư đồng bộ trang thiết bị đào tạo; tăng cường sự tham gia của các đối tượng yếu thế và cộng đồng vào GDNN thông qua các hoạt động đào tạo của Dự án. Dự án bao gồm 3 Hợp phần, trong đó Hợp phần 1 và Hợp phần 3 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, Hợp phần 2 do Bộ Công Thương quản lý.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao những hỗ trợ dành cho lĩnh vực GDNN của Nhà tài trợ ADB. Đồng thời, Thứ trưởng khẳng định Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” là một trong những Dự án đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2025. Thứ trưởng đánh giá Hội nghị khởi động Dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng đảm bảo thành công của Dự án sau này và chỉ đạo các đại biểu tập trung trao đổi thẳng thắn và cởi mở, trên tinh thần hết sức trách nhiệm vì một Dự án thành công; thảo luận kỹ về cơ chế phối hợp giữa các bên có liên quan cũng như vai trò và trách nhiệm mỗi bên để phối hợp chặt chẽ và mật thiết, đồng lòng và nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ nhằm triển khai Dự án đúng mục tiêu, đúng quy định của Pháp luật Việt Nam, của nhà tài trợ và đáp ứng tiến độ.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị

 

Đại diện Nhà tài trợ ADB đánh giá cao nỗ lực của các bên tham gia Dự án trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và quyết tâm của Ban Quản lý các Dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đánh giá đây là Hội nghị quan trọng góp phần tạo lên thành công trong quá trình triển khai Dự án và các đại biểu tham dự đã trao đổi rất tâm huyết, sâu về chuyên môn. Tổng cục trưởng đề nghị 16 trường tham gia Dự án chủ động bố trí nguồn lực nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên và thực hiện hoạt động của Hợp phần 3; chú trọng công tác lập kế hoạch tài chính, báo cáo đúng thời hạn; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA trong quá trình đấu thầu mua sắm thiết bị tập trung; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, phối hợp thật tốt để triển khai Dự án một cách hiệu quả, đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

BQL Dự án ODA