Cập nhật ngày: 04/12/2020

 Sáng ngày 04/12/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Tập huấn cải cách hành chính và Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đã dự và phát biểu chỉ đạo Tập huấn. Tham dự Tập huấn có các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp giúp việc Ban chỉ đạo ISO của Tổng cục và một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục. 

 

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu tại buổi tập huấn

 

Tập huấn đã nghe chuyên đề về Quy trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do chuyên gia về xây dựng Hệ thống ISO trình bày với các nội dung chủ yếu về việc mở rộng, chuyển đổi, áp dụng, kế hoạch, quy trình thực hiện… Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; chuyên đề về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an trình bày với các nội dung về hoạt động tấn công mạng, các thủ đoạn, hình thức tấn công mạng và các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước.

Bà Phạm Thị Viền – Chuyên gia về ISO trình bày chuyên đề về quy trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  

Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an trình bày chuyên đề về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 

Toàn cảnh tập huẩn

 Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống ISO trong công tác quản lý, quản trị cơ quan cũng như trong việc chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan cần có nhận thức về ISO và áp dụng hệ thống vào hoạt động của đơn vị mình, cần làm bài bản để có thể ứng dụng hệ thống ISO, ISO điện tử, làm nền tảng cho chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, Phó Tổng cục trưởng cũng lưu đến việc “Xây dựng – Vận hành – Kiểm tra – Chỉnh sửa” các quy trình nội bộ để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức người lao động cần tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, có ý thức bảo vệ sự toàn vẹn, khả năng truy cập của dữ liệu, chống sự truy cập trái phép, phá hoại và coi đây là vấn đề “sống còn” của Chính phủ điện tử.

VP TCGDN