Cập nhật ngày: 01/12/2020

 Những năm gần đây, đào tạo nghề phi nông nghiệp đã và đang trở thành một trong hướng đi mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề ở nông thôn. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956, bên cạnh các ngành nghề nông nghiệp truyền thống, nhiều địa phương trên cả nước đã nghiên cứu mở thêm các khóa đào tạo nghề phi nông nghiệp nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho người dân, góp phần tạo thu nhập, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Mời các bạn theo dõi tại đây