Cập nhật ngày: 28/11/2020

Sáng nay, tại Cà Mau, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển GD nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2030. Trong mười năm 2011 - 2020, dạy nghề và giáo dục nghề nghiệp đã có sự phát triển khá mạnh mẽ và toàn diện cả về cơ chế, chính sách và kết quả thực hiện. Các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nhằm phát triển GDNN trong giai đoạn mới.

Mời các bạn theo dõi tại đây