Cập nhật ngày: 27/11/2020

 Năm học 2020 – 2021 của 572 tân học viên hệ đào tạo song bằng K4 (2020 – 2023) Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị được bắt đầu bằng một kỳ học thú vị: học kỳ quân đội.

Mời các bạn theo dõi tại đây