Cập nhật ngày: 08/10/2020

 Chiều 8/10/2020, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mời quý vị theo dõi tại đây