Cập nhật ngày: 01/10/2020

 Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp là một trong những biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề mà tỉnh Nghệ An đang triển khai.

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

 

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp - 1

Sinh viên Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh trong giờ thực hành công nghệ tự động hóa (ảnh website nhà trường)

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch này, tỉnh Nghệ An các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở LĐ-TB&XH thực hiện nhiều nội dung cụ thể.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số cơ chế, chính sách mới liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề thời gian tới.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan liên quan phải làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động, nhất là lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo.

Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung - cầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động, bao gồm cả lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về để phát huy thế mạnh của họ trong lao động, sản xuất và nâng cao thu nhập gắn với việc làm bền vững.

 

Tỉnh này cũng ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đào tạo và trong các chương trình, dự án để đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là các trường chất lượng cao, trường chuyên biệt và trường được quy hoạch các ngành nghề trọng điểm.

Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp - 2

Một giờ học thực hành của sinh viên Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh

Để nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, các hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, vùng miền và có phân tầng chất lượng..., từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp.

Để đảm bảo người học đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập, các cơ sở giáo dục thực hiện việc tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động.

Nâng cao vai trò của các doanh nghiệp

Để góp phần nâng cao chất lượng lao động, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 24/CT-TTg, tỉnh Nghệ An khuyến khích các doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo tại nơi làm việc; phối hợp với các cơ sở giáo dục để đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp - 3

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An "đặt hàng" các trường dạy nghề trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, xây dựng danh mục ngành, nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp và tham gia hội đồng trường, hội đồng quản trị, hội đồng kỹ năng ngành hoặc nghề phù hợp.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động tham gia các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nhằm nâng cao trình độ cho người lao động cũng như tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn và vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tại Nghệ An phải thông tin báo cáo chính xác, kịp thời về nhu cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành, nghề của doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu suất làm việc, các doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một số ngành nghề và phải thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lam/Dantri.com.vn