Cập nhật ngày: 29/06/2020

Tại Thành phố Cần Thơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ với gần 130 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, du học,... khu vực phía Nam.


Mời quý vị theo dõi tại đây