Cập nhật ngày: 26/06/2020

Hôm qua (25/6), tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ của dự án “Giáo dục nghề nghiệp thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Mời quý vị theo dõi tại đây