Cập nhật ngày: 24/06/2020

Ngày 9/06/2020, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 1041-KH/BCS về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Giải búa liềm vàng lần thứ V năm 2020, đây là Giải thưởng báo chí toàn quốc vể xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương phát động.

Mục đích

Mục đích của việc tổ chức triển khai hưởng ứng Giải thưởng búa liềm vàng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ; động viên, khuyến khích để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc trong các cơ quan báo chí của Bộ và các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị của Bộ từ đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và các cán bộ, đảng viên trong toàn ngành góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua Giải búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020 góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối tượng tham dự giải

Toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị thuộc Bộ; các cộng tác viên các cơ quan báo chí của Bộ có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các cơ quan báo chí của Bộ, bao gồm: Báo Lao động – Xã hội, Báo điện tử Dân sinh, Tạp chí in và Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, các chương trình truyền hình do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông tổ chức sản xuất cũng như các loại hình báo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Về Tác phẩm

Tác phẩm dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận các tác phẩm tham dự giải

Thời gian đăng, phát các tác phẩm báo chí nêu trên được tính trong thời hạn từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020. Thời hạn cuối cùng gửi tác phẩm về Thường trực giải của Bộ (qua Tạp chí Lao động và Xã hội, tầng 8, Nhà làm việc liên cơ quan lô D25, số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 01/11/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải Búa liềm vàng lần thứ V- năm 2020 mời quý vị theo dõi tại Website Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, mục Giải búa liềm vàng hoặc Tài nguyên/Văn phòng.

                                                                                                                                                           VP TCGDNN