Cập nhật ngày: 19/06/2020

Chuyển đổi số kéo theo những thay đổi lớn trong các kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống. Việc sử dụng thành thạo các công nghệ kỹ thuật số cũng là một yếu tố chính trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững. Giáo dục đào tạo cần phải đối mặt và giải quyết những thách thức do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các lĩnh vực. Các cơ sở GDNN phải tận dụng tốt nhất các công nghệ mới để tổ chức đào tạo cho phù hợp. Bill Gates đã nói: Giáo viên dạy học cần tích hợp công nghệ liền mạch vào chương trình giảng dạy thay vì xem nó như một tiện ích bổ sung.

ảnh minh họa

Các cơ sở giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp cần cung cấp cho mọi người dân kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ cũng như các cơ hội học tập suốt đời cần thiết để tồn tại và làm việc trong một môi trường công nghệ ngày càng phát triển. CNTT có thể coi là một công cụ quyền lực góp phần cung cấp quyền tiếp cận và phổ cập giáo dục đào tạo. Tất cả mọi người dân cần phải được trang bị các kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm các kỹ năng CNTT cơ bản. Đối với các sinh viên tốt nghiệp, yêu cầu về các kỹ năng CNTT trình độ cao là bắt buộc trên toàn trên thế giới. Để GDNN theo kịp xu hướng phát triển chung, đảm bảo quy trình học tập toàn diện, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho ngày càng nhiều người thì CNTT chính là chìa khóa, để từ đó phát triển một nền văn hóa cởi mở và chia sẻ. Trong giai đoạn hiện nay, không chỉ sinh viên mà giáo viên tại các cơ sở đào tạo cũng cần phải nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT.

Khi các công cụ và công nghệ mới được ứng dụng trong đào tạo, vai trò của giáo viên và giảng viên cũng cần được nâng cao. Công nghệ có thể mang đến các mô hình học tập mới hơn nhưng không thể thay thế vai trò của giáo viên. Họ phải là người giới thiệu CNTT và hướng dẫn sinh viên trong môi trường học tập mới.

Một trong những vấn đề quan trọng trong phát triển GDNN trong thế giới số là cách sử dụng tài nguyên học tập có sẵn trên mạng. Trong những năm gần đây, một lượng lớn tài nguyên học tập đã có sẵn trên mạng để giáo viên, giảng viên và người học có thể tham khảo. Tài nguyên giáo dục mở là tài liệu giảng dạy và học tập mà chúng ta có thể sử dụng và tái sử dụng miễn phí. Wikipedia chính là ví dụ về sức mạnh của việc hợp tác để cùng tạo ra các tài nguyên tri thức mở. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu giáo dục vẫn được xuất bản theo bản quyền truyền thống, không cho phép chia sẻ và chỉnh sửa lại một cách hợp pháp. Ý tưởng về giấy phép mở được đưa ra. Thay vì luôn phải xin phép chủ sở hữu, giấy phép mở chỉ định rõ ràng trong những trường hợp và điều kiện nào tác phẩm có thể được sử dụng và tái sử dụng - là hình thức khuyến khích việc chia sẻ tài nguyên nói chung và tài nguyên giáo dục mở nói riêng. Trong giáo dục nghề nghiệp, tiềm năng của tài nguyên giáo dục mở chưa được hiện thực hóa. Cơ hội được tiếp cận với GDNN chất lượng cao có thể được cải thiện đáng kể nếu các nội dung đào tạo chất lượng cao được chia sẻ, như: sách giáo khoa, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu khóa học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, âm thanh, video…

                                                                            Nguồn: https://unevoc.unesco.org

                                                    Văn phòng TCGDNN (TH-ĐN) dịch và biên soạn