Cập nhật ngày: 27/05/2020

 Trong hai ngày 26 và 27/5, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Buổi chiều ngày 26/5, Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức phiên trù bị của Đại hội. Dự và chỉ đạo phiên trù bị Đại hội có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên Ban thưởng Vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tại phiên trù bị Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm 04 đồng chí; bầu đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí. Phiên trù bị đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; quy chế làm việc của Đại hội, nội quy của Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng và nghe trình bày về đề án nhân sự tại Đại hội. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng ngày 27/5/2020, Đại hội đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp diễn ra phiên chính thức. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên Ban thưởng Vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện Phòng truyền thông thuộc Văn phòng Bộ; đại diện phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí.

Đ/c Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, trong nhiệm kỳ qua đánh dấu mốc quan trọng đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp khi Chính phủ chính thức giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ 01.7.2017. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gặt hái được những kết quả quan trọng mang ý nghĩa chính trị.

Lần đầu tiên, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp chính thức được Luật hóa trong Luật Giáo dục sửa đổi, chất lượng giáo dục nghề nghiệp từng bước được cải thiện, công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được tăng cường, chuyển giao thành công các chương trình chuyển giao của Úc, Đức, đào tạo chất lượng cao được đẩy mạnh theo hướng tiếp cận trình độ khu vực và thế giới, lần đầu tiên dành huy chương bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới, khẳng định vị thế của kỹ năng nghề Việt Nam trên trường quốc tế.  

 

Đ/c Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cụ thể như sau:

Với phương châm xuyên suốt “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục  trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 92 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp. Lần đầu tiên có một văn bản luật hóa chính thức Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Đ/c Trương Anh Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng phân tầng, đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp bước đầu tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Đ/c Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục GDNN trình bày báo cáo chính trị Đại hội

Công tác tuyển sinh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ trọng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp ngày một tăng. Những kết quả trong công tác tuyển sinh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu tăng 13 bậc.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội Đảng bộ

Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Tổng cục đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng, tập trung các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Bùi Kim Giang, Ủy viên Ban thường Vụ Đảng ủy Tổng cục trình bày báo cáo kiểm điểm cấp ủy của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong toàn bộ Đảng bộ Tổng cục. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, cử 61 cán bộ, đảng viên chủ chốt của Đảng tham gia dự Hội nghị học tập các Nghị quyết của Hội nghị trung ương 4 khóa XII.

Đ/c Trần Quốc Huy, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng cục điều hành chương trình khai mạc Đại hội Đảng bộ

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy quan tâm, tạo nhiểu chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các chi bộ tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Tổng cục. Toàn bộ đảng viên được phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách đầy đủ, kịp thời.

 

Đ/c Lê Tấn Dũng tặng hoa đ/c Nguyễn Hồng Minh, bí thư Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020

Phát chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở bám sát kế hoạch của Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc thống nhất chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một bước ngoặt quan trọng, gắn giáo dục nghề nghiệp với việc làm và an sinh xã hội. Tuy có nhiều thách thức lớn, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã được nâng lên thể hiện ở chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, hiệu quả công tác tuyển sinh, công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh sát với thực tế hơn, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đào tạo gắn với doanh nghiệp với doanh nghiệp chặt chẽ tạo việc làm cho người lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại nông thông, công tác tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là công tác thi tay nghề thế giới chúng ta đã dành huy chương đồng, huy chương bạc khẳng định vị thế của kỹ năng nghề Việt Nam trên trường quốc tế.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Tấn Dũng đề nghị cần rà soát lại các hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sắp tới. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đ/c Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, 100% đảng viên và đại biểu tham dự đã nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội, đồng thời dành nhiều thời gian phân tích những hạn chế, nguyên nhân hạn chế của công tác Đảng nhiệm kỳ vừa qua và đề ra nhiều giải pháp khắc phục phù hợp, đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm đổi mới và tăng cường công tác Đảng của Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Các đại biểu bỏ phếu bầu Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tấn Dũng làm căn cứ quan trọng để Đảng bộ Tổng cục xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt đại hội.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, sau Đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, báp sát chương trình, kế hoạch của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ, trước mắt cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục năm 2020; Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ VI.

“Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến anh hùng!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội 

Ban bầu cử Đại hội phát phiếu bầu các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ

Đại diện Đoàn thanh niên Tổng cục tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Phạm Vũ Quốc Bình trỉnh bày báo cáo tình hình đại biểu tham dự

Đ/c Vũ Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ Vụ Đào tạo chính quy tham luận tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Chí Trường, Bí thư Chi bộ Vụ Kỹ năng nghề trình bày tham luận tại Đại hội

 

Đ/c Trần Minh Huyền, Bí thư chi bộ Vụ Công tác HSSV tham luận tại Đại hội

Đ/c Kim Hồng Hưng, bí thư chi bộ Văn phòng tham luận tại Đại hội

Đ/c Trần Minh Thịnh, Bí thư chi bộ Vụ Nhà giáo tham luận tại Đại hội

Đ/c Phạm Văn Kỷ, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra trình bày tham luận tại Đại hội

Đ/c Đặng Thế Trường, Phó Bí thư chi bộ Ban quản lý vốn ODA trình bày tham luận tại Đại hội

 

 

VP TCGDNN