Cập nhật ngày: 07/05/2020

Vietnamnet Tọa đàm trực tuyến, chủ đề: 

                                 Giáo dục nghề nghiệp - Bước chuyển mạnh mẽ thu hút giới trẻ

Mời quý vị theo dõi tại đây