Cập nhật ngày: 29/04/2020

Chi bộ Văn phòng Tổng cục

Sáng ngày 29/04/2020, tại trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chi bộ Văn phòng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tập thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Đ/c Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Huy, Bí thư Chi bộ, thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày khái quát báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 -2020 của Chi bộ Văn phòng. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ hoạt động có nề nếp, kỷ cương và hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác chung của cơ quan Tổng cục.

Đ/c Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục phát biểu tại Đại hội

Cấp ủy làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tịch cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện tốt sự phối hợp giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

Đ/c Trần Quốc Huy, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội Chi bộ

Đ/c Phạm Vũ Minh, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ vẫn tồn tại một số hạn chế như: Việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng mặc dù được đổi mới nhưng đôi khi vẫn còn thiên nhiều về chỉ đạo công tác chuyên môn; việc thực hiện chuyên đề chưa thể hiện sự sáng tạo.

Đ/c Phí Mạnh Thắng tặng hoa chúc mừng Bí thư Chị bộ Trần Quốc Huy nhiệm kỳ 2017-2020

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, xây dựng các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến về báo cáo chính trị Đại hội, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng và dự thảo văn kiện Đại biểu cấp trên.

Đ/c Nguyễn Thị Mai tham luận tại Đại hội Chi bộ

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu đồng chí Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022; bầu đồng chí Phạm Vũ Minh, Trưởng phòng Tổng hợp – Đối ngoại thuộc Văn phòng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Văn phòng và ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Những thành công nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ sẽ đóng góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Văn phòng là Chi bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trong các Chi bộ thuộc Đảng bộ tổng cục. Trong báo cáo chính trị, Chi bộ đã có đánh giá cụ thể kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phí Mạnh Thắng chúc Chị bộ nhiệm kỳ tới với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

HÌnh ảnh Đại hội Chi bộ trực tuyến tại hai điểm cầu

Do số đảng viên Chi bộ Văn phòng vượt quá 20 người nên ứng dụng phần mềm họp trực tuyến của Tổng cục, Chi bộ Văn phòng Tổng cục tổ chức Đại hội Chi bộ trực tuyến tại hai điểm cầu là phòng họp 603 và phòng 503 cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Đ/c Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Cường, Phó Bí thư Chi bộ, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác Đảng của Chi bộ đã đạt được kết quả nhất định; Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai các Nghị quyết của Đảng được tăng cường, đi vào nề nếp. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể các cán bộ, đảng viên của Chi bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Với tinh thần đoàn kết của các đảng viên Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ và chính quyền, nhiệm kỳ 2017-2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm so với tiến độ, việc triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa chuyên sâu, mới chỉ dừng ở mức phổ biến. Nội dung sinh hoạt Chi bộ còn chưa thật sinh động, sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị cần được trình bày ngắn gọn, làm rõ công tác chỉ đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Công tác xây dựng Đảng cần thể hiện rõ nét và có chiều sâu trong báo cáo chính trị. Bổ sung nội dung về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vào phương hướng nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiềm kỳ 2020 -2022 gồm 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Hải Cường, đ/c Đinh Xuân Thành và đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Hải Cường, Phó Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu đồng chí Đinh Xuân Thành, chuyên viên, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng viên Nguyễn Bá Thiện thảo luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn nhiệm kỳ qua của Chi bộ. Nhiều nhiệm vụ chính chị được Chi bộ hoàn thành mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể của Chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua trong công tác của Chi bộ như trong báo cáo chính trị đã nêu. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Minh đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng thể, mỗi đồng chí đảng viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ

Tính đến chiều ngày 29/04/2020, tất cả các Chi bộ trong Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ.  

                                                                                                      Tiểu ban TT-HC phục vụ Đại hội