Cập nhật ngày: 16/04/2020

 Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc và học tập theo cách chưa từng thấy. Các cơ sở đào tạo nghề và các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng, thiết thực và sáng tạo. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chuẩn bị cuộc khảo sát này nhằm thu thập các thực hành tốt và chia sẻ kiến thức để giúp các nước trên thế giới giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đối tượng nghiên cứu của khảo sát này hướng đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ban đầu và thường xuyên, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác xã hội. Câu trả lời của bạn sẽ góp phần thống kê và chia sẻ kiến thức về kinh nghiệm và thực hành tốt, các chiến lược và công cụ có thể giúp học viên và giảng viên trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề, các nhà hoạch định chính sách, các đối tác xã hội và các bên liên quan khác giảm thiểu các tác động, quản lý quá trình học tập và đào tạo hiệu quả và tăng khả năng hồi phục trong thời gian khó khăn của đại dịch.

Chúng tôi đánh giá rất cao thời gian quý báu và những nỗ lực mà bạn sẽ giành ra để điền vào phiếu khảo sát này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email của chúng tôi: chunh@ilo.org or h.katayama@unesco.org

Mời quý vị theo dõi nội dung Khảo sát chi tiết tại đây

                                                                                                                      Nguồn: https://www.surveymonkey.com/