Cập nhật ngày: 15/04/2020

 Nhân lực ngành Điều dưỡng tại nước ta đang ở mức thấp nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ với tỷ lệ 1 bác sỹ/1,5 điều dưỡng trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tỷ lệ tối thiểu là 1 bác sĩ/4 Điều dưỡng viên. Đây chính là vấn đề đặt ra trong công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh như thế này, bài toán thiếu điều dưỡng viên càng cho thấy, cần phải sớm có lời giải.