Cập nhật ngày: 10/01/2020

 TTXVN: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2020

Mời quý vị theo dõi chi tiết tại đây